T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 

        

        

  Bulunduğunuz Yer: Hizmet Standartları  >>   İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

 
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

     
 

YAZIHAN İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI

 

S

I

R

A

N

O

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

ÇALIŞMA İZNİ VE GIDA SİCİLİ BAŞVURUSU

   

    Şahıslara ait işyerleri için;

 

Dilekçe, (İl Tarım Müdürlüğüne Gönderilmek Üzere)

1 GÜN

2

ÜRETİM İZNİ BAŞVURUSU

Dilekçe, (İl Tarım Müdürlüğüne Gönderilmek Üzere)

1 GÜN

3

YEM FABRIKASI VE YEM BAYILIGI AÇMA IZNI

    Dilekçe, (İl Tarım Müdürlüğüne Gönderilmek Üzere)

1 GÜN

4

YEM DEPOLAMA VE SATIŞA ARZETME YERİ RUHSATI

    Dilekçe, (İl Tarım Müdürlüğüne Gönderilmek Üzere)

1 GÜN

5

TOHUMLUK BAYİSİ İÇİN İSTENEN BELGELER

   Dilekçe, (İl Tarım Müdürlüğüne Gönderilmek Üzere)

1 GÜN

6

TOHUM YETİŞTİRİCİ BELGESİ VERİLMESİ

   Dilekçe, (İl Tarım Müdürlüğüne Gönderilmek Üzere)

1 GÜN

7

TOHUM ÜRETİCİ BELGESİ VERİLMESİ

   Dilekçe, (İl Tarım Müdürlüğüne Gönderilmek Üzere)

1 GÜN

8

GIDA İHRACATI İÇİN SAĞLIK SERTİFİKASI

   Dilekçe, (İl Tarım Müdürlüğüne Gönderilmek Üzere)

1 GÜN

9

AMATÖR BALIKÇI BELGESİ

1-    Dilekçe

2-    1 adet vesikalık fotoğraf

3-    Nüfus cüzdanı fotokopisi

4-    İl Müdürlüğü döner sermayesine para yatırıldığına dair makbuz

5 İŞ GÜNÜ

10

TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİF KURULMASI

Dilekçe, (İl Tarım Müdürlüğüne Gönderilmek Üzere)

1 AY 15 GÜN

11

5200 SAYILI KANUNA GÖRE ÜRETİCİ BİRLİĞİ KURULMASI

Dilekçe, (İl Tarım Müdürlüğüne Gönderilmek Üzere)

1 GÜN

12

DİLEKÇE VE ŞİKÂYETLER

1-    Dilekçe (açık adres ve telefon belirtilmiş)

 

15 GÜN

13

TARIMSAL GELİR RAPORU

1- Dilekçe veya üst yazı

2- Tapu kaydı

3- Vukuatlı nüfus kayıt örneği

5 İŞ GÜNÜ

14

ARI KONAKLAMA BELGESİ

1-     Veteriner Sağlık Sevk Raporunun fotokopisi

2-     Konaklayacağı yere ilişkin arazi sahibiyle yaptığı anlaşma belgesi ( köy arazisi ise köy muhtarlığı ile, diğer tüzel kişilik arazi ise tüzel kişiliği temsil eden yetkili ile )

3-     T.C Kimlik numaralı resmi kimlik belgesinin fotokopisi

4-     İşletme tescil belgesi

1 İŞ GÜNÜ

( EKSİK EVRAKLARI OLMAMASI DURUMUNDA )

15

YAVRU BALIK DESTEKLENMESİ

Desteklemeye konu yavru balığı kendi tesislerinde üreten ve kendi tesislerinde büyütmeye devam eden yetiştiriciler;

1- Müracaat belgesi,

2- Su ürünleri yetiştiricilik belgesinin, aynı gerçek veya tüzel kişiye ait farklı il ve/veya ilçelerde tesis bulunması

     halinde, desteklemeye konu tesislere ilişkin su ürünleri yetiştiricilik belgelerinin ilgili İl/İlçe Müdürlükleri

     tarafından onaylanmış fotokopisi,

3- Su ürünleri destekleri yavru balık miktarını tespit tutanağı

4- Tüzel kişilik sahibi yetiştiricilerin yetkilendirdikleri şahıslara ilgili noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,

5- 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre üretici birliği kurulu bulunan yerlerde, birliğe veya su

     ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili kooperatiflere üyelik belgesi

2 AY

16

SUNİ TOHUMLAMA İZNİ

Dilekçe, (İl Tarım Müdürlüğüne Gönderilmek Üzere)

2 İŞ GÜNÜ

17

SOYKÜTÜĞÜ İŞLETME TESPİTİ

1- Dilekçe

2- İşletme Tescil Belgesi

3- Türkvet Hayvan Mevcudu Listesi

4- Döner Sermaye Makbuzu

15 GÜN

18

ANAÇ SIĞIR DESTEKLEMESİ MÜRACAATI

1- Dilekçe2- Yetiştirici örgütleri vasıtasıyla yapılan müracaatlarda üst birlikten alınacak icmal hazırlama yetkisi

TEBLİĞDE BELİRTİLEN ASKI SÜRESİ

19

SUNİ TOHUMLAMADAN DOĞAN BUZAĞI DESTEKLEMESİ MÜRACAATI

1- Dilekçe

2- Türkvet İşletme Tescil Belgesi

3- Soy kütüğüne kayıtlı olanlar Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığıyla üye listesi

TEBLİĞDE BELİRTİLEN ASKI SÜRESİ

20

ANAÇ KOYUN-KEÇİ DESTEKLEMESİ MÜRACAATI

1- Dilekçe

2- Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliklerinin üyelerinin üyelik durumunda belirten liste

3- Üyelerin Başvuru Listeleri

4- Yetiştirici örgütleri vasıtasıyla yapılan müracaatlarda üst birlikten alınacak icmal hazırlama yetkisi

TEBLİĞDE BELİRTİLEN ASKI SÜRESİ

21

HAYVANCILIK DESTEKLEMESİ İTİRAZ MÜRACAATI

1- Dilekçe

2- Türkvet İşletme Tescil Belgesi

3- Türkvet Hayvan Mevcudu Listesi

4- Suni Tohumlama Makbuzu

10 GÜN

22

SUNİ TOHUMLAMA KOÇANI TAHSİSİ MÜRACAATI

1- Döner Sermaye Ücret Alıntısı

2- Bitmiş Suni Tohumlama Koçanı

1 SAAT

23

MAZOT GÜBRE TOPRAK ANALİZ DESTEĞİ BAŞVURUSU

1-MGD Başvuru dilekçesi

2-Güncelleme dilekçesi (Önceki yıllardan başvurusu olanlar için)

3-Muhtar ve aza imza-onaylı form C belgesi

4-Varsa yeni parsel eklemeler için tapu kayıtları (onaylı)

5-Gerekli ise kira sözleşmeleri, muvafakat name 1 ve 2 belgeleri

6-Güncel Çiftçi Belgesi

7-Varsa ve gerekli ise Toprak Analiz Raporu

1 İŞ GÜNÜ

24

YEM BİTKİLERİ DESTEKLEMESİ BAŞVURUSU

1-Muhtar ve aza onaylı Form C belgesi

2-Yem bitkileri taahhütnamesi

3-Yem bitkileri desteklemesi başvuru dilekçesi

4-Yem bitkileri ekiliş kontrol tutanağı

5-Varsa yeni eklemeler için tapu kayıt belgesi (onaylı)

6-Gerekli ise kira sözleşmesi, muvafakat name 1 ve 2 bilgiler

7-Varsa tohumluk sertifikası ve fatura

1 İŞ GÜNÜ

25

SERTİFİKALI TOHUMLUK KULLANIM DESTEĞİ BAŞVURUSU

1-Sertifikalı Tohumluk Destekleme Başvuru Dilekçesi

2-Muhtar ve aza onaylı Form C belgesi

3-Tohumluk Faturası

4-Tohumluk Sertifikası

5-Varsa yeni eklemeler için tapu kayıt belgesi ( onaylı )

6-Gerekli ise kira sözleşmesi, muvafakat name 1 ve 2 bilgileri

1 İŞ GÜNÜ

26

TARIMSAL SULAMA VE KÜMES ELEKTRİK ABONELİĞİ

1- Başvuru dilekçesi

2- Çiftçi Kayıt Belgesi

3- İlgili yerin tapu belgesi

4-Sulama başvurularında su kullanım izin belgesi

5- Kanatlı Üretim İşletmelerinde Yapı Kullanma İzin Belgesi

6- Kanatlı Üretim İşletmelerinde İşyeri açma ve Çalıştırma Ruhsatı

7- Döner Sermaye Makbuzu

7 GÜN

                       

            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

İlk Müracaat Yeri

Yazıhan İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

İkinci Müracaat Yeri

Yazıhan Kaymakamlığı

İsim

Zafer TANRIVERİ

İsim

Bedirhan İMAMOĞLU

Unvan

İlçe Müdür V.

Unvan

Kaymakam

Tel

0 422 751 42 03

Tel

0 422 751 42 12

 

 
 
     


Yazıhan Kaymakamlığı  44350   Yazıhan / MALATYA  


Telefon: +90 (422) 751 42 12                        Belgegeçer: +90 (422) 751 40 99